Elektrotehnički fakultet, 05.12.2019

Četvrti domaći zadatakUraditi sljedeće probleme (sekcije Problems and Solutions):
5.1, 5.4, 5.5 (a) i (b), 6.1, 6.3, 6.4
kao i sljedeće zadatke za vježbu (sekcije Exercise):
5.1, 6.1 i 6.3.

Za dodatnu vježbu uraditi zadatke 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 iz sekcije Excercise.

Zadatke koristiti za pripremu kolokvijuma. Izrade se predaju u četvrtak, 19. decembra 2019. godine, u terminu računskih vježbi. Naknadno predati domaći zadaci neće biti vrednovani.

Broj posjeta : 554