Elektrotehnički fakultet, 11.02.2020

Napomena oko razduživanja knjigaMole se studenti, koji su završili sa ispitnim obavezama iz predmeta Digitalna obrada signala, da tokom narednih sedmica nastave izvrše razduživanje knjige

LJ. Stanković, Digital Signal Processing with Selected Topics, autorsko izdanje za studente, 2015,

koju su pozajmili kao obaveznu literaturu. Knjige ne razdužuju studenti koji po starom nastavnom planu ispitne obaveze polažu u ovom semestru.

Knjige se mogu razdužiti svakog radnog dana u Laboratoriji za obradu signala. U slučaju da niko od saradnika nije prisutan, studenti knjige mogu ostaviti u nekom od susjednih kabineta, uz obavezno ostavljanje napomene sa imenom, prezimenom i brojem indeksa.

Broj posjeta : 115