Elektrotehnički fakultet, 29.10.2020

I domaći zadatakNa DL platformi UCG-a, https://dl.ucg.ac.me/ dostupna je postavka I domaćeg zadatka a ujedno je dat i link za upload izrade. Više detalja o načinu i roku predaje studenti mogu pronaći na pomenutoj platformi.

Studenti koji su ranijih godina slušali i polagali predmet takođe su u obavezi da domaće iznova rade i predaju. Domaći će biti vrednovani isključivo ako budu predati u skladu sa uputstvima za predaju.

 

Broj posjeta : 122