Prirodno-matematički fakultet, 07.05.2020

Obavještenje vezano za domaće zadatkePošto je više studenata pitalo kako će se izvršiti odbrana domaćeg zadatka, opet postavljamo obavještenje.

Sve izrade domaćih zadataka se predaju na kraju semestra (tačan datum i vrijeme će biti blagovremeno objavljeni). Pošto je potrebno zadatke odraditi u Excelu, u terminu za predaju zadataka treba donijeti izrade zadataka na USB sticku, koje će profesor nakon toga prebaciti na svoj računar. Nije potrebno slati izrade zadataka mejlom.

Nakon predaje, studenti će braniti domaće zadatke koje su predali, tako što će im od zadataka koje su odradili biti data tri nasumično izabrana zadatka, koje moraju odraditi. Domaći rad će biti bodovan umjesto kolokvijuma studentima koji ga uspješno odbrane.

Broj posjeta : 115