Prirodno-matematički fakultet, 14.05.2020

Pripremni testU ponedeljak, 18. maja, u 11:00h će se održai pripremni test za završni ispit. Smisao testa je da studentima da ideju o tipu zadataka koji će se pojavti na završnom ispitu, tako da se test ne boduje.

Zadaci će biti postavljeni na platformi Moodle. Ukoliko ne možete pristupiti predmetu na platformi Moodle, pošaljite mejl predmetnom nastavniku (mejl mora sadržati vašu edu.ucg.ac.me adresu).

Broj posjeta : 118