Prirodno-matematički fakultet, 26.05.2020

Pripremni testPodsjećamo, u 11:00h će se održati pripremni test za završni ispit iz predmeta Biostatistika. Smisao testa je da studentima da ideju o tipu zadataka koji će se pojavti na završnom ispitu, tako da se test ne boduje.

Zadaci će biti postavljeni na platformi Moodle.

Broj posjeta : 121