Prirodno-matematički fakultet, 12.01.2019

Usmeni dio ispita iz Analitičke geometrijeShodno ranijem dogovoru, usmeni dio ispita održaće se 15.1. 2019. godine i to po sledećem rasporedu:

1. studenti sa neparnim brojem indeksa u 9h,

2. studenti sa parnim brojem indeksa u 12h.

Ispit će se održati u sali 014. Neophodno je da svaki student ima kod sebe neki identifikacioni dokument.