Elektrotehnički fakultet, 29.11.2018

Materijal za nastavuPotrebno je istampati materijal Materijal_za_nastavu_Naredbe_Format_Arhitektura.pdf koji se nalazi u okviru dokumenata (Materijal za predavanja) objavljenih na sajtu za ovaj predmet (http://www.ucg.ac.me/objava/blog/7066/objava/8184-materijali-sa-predavanja), i ponijeti ga sa sobom na nastavu 5.12.2018.