Elektrotehnički fakultet, 23.12.2019

Vrijeme održavanja popravnog kolokvijumaPopravni kolokvijum ce se održati u petak, 27.12.2019., u sali 106, sa početkom u 16h.

Studenti su dužni da kod sebe imaju identifikacioni dokument (indeks ili ličnu kartu). U suprotnom im neće biti dozvoljeno polaganje.

Polaganjem popravnog kolokvijuma studenti poništavaju prethodno ostvarene rezultate na kolokvijumu.

Broj posjeta : 275