Ekonomski fakultet, 17.04.2019

Plan nastave do kraja sememstra22.04. NEMA NASTAVE
24.04. EKONOMSKE FLUKTUACIJE U EKONOMSKOJ TEORIJI I VELIKA EKONOMSKA KRIZA (13:15)
24.04. POPRAVNI KOLOKVIJUM (15:00h)
06.05. KEJNZIJANIZAM (13:15)
08.05. Film – KEJNZ (13:15h); MONETARIZAM I NOVA KLASIČNA MAKROEKONOMIJA (14:30h)
13.05. EKONOMIJA PONUDE I PRIVREDNI CIKLUSI U XX VIJEKU
15.05. NOVA INSTITUCIONALNA TEORIJA I EKONOMSKI IMPERIJALIZAM
20.05. PREZENTACIJE KNJIGA (13:15h)

Dokumenti

Broj posjeta : 551