Ekonomski fakultet, 29.03.2019

Evidencija 7Rad nastavljamo u sedmici 9, prema prezentiranom materijalu (Canvas, možete dobiti od kolegnice Anđele Lučić, putem e-mail-a). U sedmici 8. nećemo držati nastavu. 

Dokumenti