Ekonomski fakultet, 26.05.2019

WAT predrokStudenti koji putuju u SAD po WAT programu mogu polagati zavrsni ispit u ponedeljak 27.05. u 12 sati u sali 202. Dostaviti dokaz o putovanju.

Broj posjeta : 162