Ekonomski fakultet, 17.02.2020

Struktura ocjene i prisustvo časovimaPrvi kolokvijum - 40 poena

Završni ispit - 40 poena

Aktivnost - 20 poena

Da bi student izašao na kolokvijum, neophodno je da prisutan na najmanje 50% časova predavanja.

Broj posjeta : 91