Ekonomski fakultet, 26.05.2020

Rezultati dosadašnjih aktivnosti i termin kolokvijumaTabela sa rezultatima dosadašnjih aktivnosti i online testova kao dijela predispitnih obaveza je data u prilogu.

Kolokvijum iz predmeta Organizaciono ponašanje će biti organizovan istovremeno sa završnim ispitom, u istoj formi kako je bilo i predviđeno na početku semestra. Popravni kolokvijum će biti organizovan u istom terminu kao i popravni rok završnog ispita. 

Studenti koji su sakupili određeni broj bodova iz Organizacionog ponašanja tokom semestra imaju mogućnost da preostali dio bodova (do ukupnih 50) dobiju radeći dio pitanja sa kolokvijuma u zavisnosti od postojećeg broja bodova. Npr. oni koji imaju do sada 20 bodova, na kolokvijumu su oslobođeni prva dva pitanja; oni koji imaju 30 bodova će biti oslobođeni prva tri pitanja.

Dokumenti

Broj posjeta : 78