Medicinski fakultet, 02.10.2019

Praktična nastava: početak održavanjaOdržavanje praktične nastave će početi u utorak, 8.10.2019. godine od 16:15 časova, u slušaoni broj 10 Medicinskog fakulteta. 

Broj posjeta : 259