Fakultet likovnih umjetnosti, 07.10.2018

Istorija umjetnosti V-Obavezna i dodatna literaturaLiteraturu za Istoriju umjetnosti V možete preuzeti sa linkova:

Manirizam

Barok

Linkovi su aktivni do 15. oktobra 2018.