Ekonomski fakultet, 15.04.2019

Raspored prezentacija 1. ŽIVOTNI DUH (Akerlof/Shiller) – prezentacija 23.04. u 8:00h
  Dragičević, Vujisić, Radosavović, Gazivoda

 2. EVRO (Stiglitz) – prezentacija 23.04. u 8:00h
  Tvrdišić, Trifunović, Kijamet, Dajević, Šćekić, Luković

 3. KAPITAL U 21. VIJEKU (Toma Piketi) – prezentacije 07.05. u 8:00h

  Adžić, Velji, Berilažić (Uvod i I dio)
  Šaranović, Vučinić, Ćeranić, Rašović (II dio)
  Kolić, Radović, Muratović, Pejović, Nuculović, Dragaš 69/14 (III dio)
  Popović, Mirotić, Savović, Brajović, Božović (IV dio)

 4. KREIRANJE FISKALNE POLITIKE SA OSVRTOM NA PROCES BUDŽETSKE KONSOLIDACIJE (na primjeru odabranih zemalja EU i Crne Gore) – prezentacija 14.05. u 8:00h                                                                                                        Laković, Rašović, Janković, Serafimov, Raičević
 5. KREIRANJE MONETARNE POLITIKE U EUROZONI – prezentacija 14.05. u 8:00h
  Kojić, Stijepović, Smaković
 6. PROCES DOLARIZACIJE U CRNOJ GORI – efekti i ograničenja– prezentacija 14.05. u 8:00h
  Bigović, Tintor
Broj posjeta : 343