Ekonomski fakultet, 18.03.2020

Informacije o aktivnostima na predmetuU prilogu obavještenja nalazi se materijal za pripremu prvog dijela ispita. 

Predviđeno je da seminarske radove studenti dostavljaju u e-formi na e-mail adresu milena.radonjic@live.com. Preporuka je da se radovi dostave do ranije predviđenog termina za prezentaciju istih. Biće bodovan samo pismeni dio seminarskog rada, zbog nemogućnosti odbrane istog u novonastalim okolnostima. Seminarski rad će biti bodovan najviše 30 poena. Ostvarivanje dodatnih poena biće definisano naredne nedjelje. Ukoliko imate nedoumice u vezi strukture/pisanja seminarskog rada, konsultacije će biti obavljene putem e-maila. 

O svim daljim aktivnostima ili izmjenama postojećeg plana komunikacije, studenti će biti obaviješteni u skladu sa odlukama nadležnih organa.

Dokumenti

Broj posjeta : 462