Ekonomski fakultet, 18.03.2020

Informacije o aktivnostima i materijalU prilogu obavještenja nalazi se materijal za pripremu prvog dijela ispita. 

Predviđeno je da seminarske radove studenti dostavljaju u e-formi na e-mail adresu jocodj@gmail.com. Preporuka je da se radovi dostave do ranije predviđenog termina za prezentaciju istih. Biće bodovan samo pismeni dio seminarskog rada, zbog nemogućnosti odbrane istog u novonastalim okolnostima. Fajl sa instrukcijama za pisanje radova je, takođe, priložen u nastavku ovog obavještenja. 

U narednom periodu biće objavljene instrukcije i detalji za izradu prijave za posao, što predstavlja drugi element predviđene aktivnosti studenata na predmetu.

O svim daljim aktivnostima ili izmjenama postojećeg plana komunikacije, studenti će biti obaviješteni u skladu sa odlukama nadležnih organa.

 

Dokumenti

Broj posjeta : 536