Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 28.06.2020

RezultatiRedni broj

Indeks

Ime

Prezime

Ukupno

 
 
 

1

1

2019

Anđela

Smolović

98

 

2

2

2019

Romana

Janković

98

 

3

3

2019

Ana

Knežević

96

 

4

4

2019

Anica

Jovanović

0

 

5

5

2019

Tamara

Barać

84

 

6

6

2019

Jovana

Bojičić

92

 

7

7

2019

Tamara

Šaraba

100

 

8

8

2019

Sanja

Đurišić

80

 

9

9

2019

Nada

Vojinović

82

 

10

10

2019

Nikola

Rolović

76

 

11

11

2019

Teodora

Lekić

88

 

12

12

2019

Tijana

Milonjić

0

 

13

13

2019

Martina

Tripović

84

 

14

14

2019

Jelena

Backović

20

 

15

15

2019

Dušica

Radović

86

 

16

16

2019

Drago

Stojanović

90

 

17

17

2019

Milana

Marstjepović

100

 

18

18

2019

Magdalena

Novaković

98

 

19

19

2019

Aleksandra

Šarac

1

 

20

20

2019

Jelena

Anđelić

84

 

21

21

2019

Jovana

Knežević

82

 

22

22

2019

Stela

Muslić

72

 

23

23

2019

Jelena

Malović

82

 

24

24

2019

Marija

Ralević

92

 

25

25

2019

Andrea

Radulović

86

 

26

26

2019

Aleksandra

Đorđević

70

 

27

27

2019

Đina

Ćeranić

80

 

28

28

2019

Jelena

Božović

65

 

29

29

2019

Ivanka

Simonović

0

 

30

30

2019

Aleksandra

Tušup

96

 

31

31

2019

Nina

Hadžajlić

88

 

32

32

2019

Tijana

Barzut

78

 

33

33

2019

Milica

Mitrovski

80

 

34

34

2019

Stefan

Moric

76

 

35

35

2019

Stefan

Šuškavčević

62

 

36

36

2019

Milena

Brnović

90

 

37

37

2019

Vlado

Popović

74

 

38

38

2019

Adela

Ramović

0

 

39

39

2019

Jovana

Vušurović

84

 

40

40

2019

Aleksandra

Vukićević

88

 

41

41

2019

Tamara

Karadžić

68

 

42

42

2019

Momčilo

Milićević

62

 

43

43

2019

Vladimir

Nikolić

16

 

44

44

2019

Sandra

Ivanović

88

 

45

45

2019

Tijana

Bošković

80

 

46

46

2019

Melinda

Dema

100

 

47

47

2019

Dejan

Jancer

78

 

48

48

2019

Tamara

Štilet

68

 

49

49

2019

Milka

Novović

52

 

50

50

2019

Svetlana

Vukadinović

76

 

51

51

2019

Lidija

Stanišić

64

 

52

52

2019

Ana

Raković

68

 

53

53

2019

Ivana

Vujadinović

74

 

54

54

2019

Marko

Čizmović

50

 

55

55

2019

Kristina

Lakonić

88

 

56

56

2019

Dajana

Zanata

88

 

57

57

2019

Tatjana

Majdak

50

 

58

58

2019

Dragana

Ivanović

0

 

59

59

2019

Bojana

Moračanin

72

 

60

60

2019

Marija

Bigović

80

 

61

61

2019

Marija

Čvoro

88

 

62

62

2019

Zorica

Šipčić

60

 

63

63

2019

Sanja

Popović

76

 

64

64

2019

Milica

Šarčevć

74

 

65

65

2019

Ivana

Marković

76

 

66

66

2019

Haris

Mušović

78

 

67

67

2019

Kerim

Kasumović

76

 

68

68

2019

Irfan

Rebronja

74

 

69

69

2019

Milica

Damjanović

70

 

70

70

2019

Marija

Marinković

80

 

71

71

2019

Vasilije

Martinović

74

 

72

72

2019

Anita

Lipovina

82

 

73

73

2019

Ivana

Vujović

68

 

74

74

2019

Merima

Lješnjanin

60

 

75

37

2018

Ivan

Vujović

72

 

76

41

2018

Sanja

Ćupić

82

 

77

45

2018

Staša

Ćeranić

23

 

78

50

2018

Nata

Popović

84

 

79

61

2018

Viktorija

Baltić

74

 
Broj posjeta : 276