Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 06.07.2020

Prijedlog ocjena1

1

2019

Anđela

Smolović

A

2

2

2019

Romana

Janković

A

3

3

2019

Ana

Knežević

A

4

4

2019

Anica

Jovanović

-

5

5

2019

Tamara

Barać

B

6

6

2019

Jovana

Bojičić

A

7

7

2019

Tamara

Šaraba

A

8

8

2019

Sanja

Đurišić

C

9

9

2019

Nada

Vojinović

B

10

10

2019

Nikola

Rolović

C

11

11

2019

Teodora

Lekić

B

12

12

2019

Tijana

Milonjić

-

13

13

2019

Martina

Tripović

B

14

14

2019

Jelena

Backović

D

15

15

2019

Dušica

Radović

B

16

16

2019

Drago

Stojanović

B

17

17

2019

Milana

Marstjepović

A

18

18

2019

Magdalena

Novaković

A

19

19

2019

Aleksandra

Šarac

F

20

20

2019

Jelena

Anđelić

B

21

21

2019

Jovana

Knežević

B

22

22

2019

Stela

Muslić

C

23

23

2019

Jelena

Malović

B

24

24

2019

Marija

Ralević

A

25

25

2019

Andrea

Radulović

B

26

26

2019

Aleksandra

Đorđević

D

27

27

2019

Đina

Ćeranić

B

28

28

2019

Jelena

Božović

D

29

29

2019

Ivanka

Simonović

-

30

30

2019

Aleksandra

Tušup

A

31

31

2019

Nina

Hadžajlić

B

32

32

2019

Tijana

Barzut

C

33

33

2019

Milica

Mitrovski

B

34

34

2019

Stefan

Moric

C

35

35

2019

Stefan

Šuškavčević

D

36

36

2019

Milena

Brnović

A

37

37

2019

Vlado

Popović

C

38

38

2019

Adela

Ramović

F

39

39

2019

Jovana

Vušurović

B

40

40

2019

Aleksandra

Vukićević

B

41

41

2019

Tamara

Karadžić

D

42

42

2019

Momčilo

Milićević

D

43

43

2019

Vladimir

Nikolić

F

44

44

2019

Sandra

Ivanović

B

45

45

2019

Tijana

Bošković

B

46

46

2019

Melinda

Dema

A

47

47

2019

Dejan

Jancer

C

48

48

2019

Tamara

Štilet

D

49

49

2019

Milka

Novović

E

50

50

2019

Svetlana

Vukadinović

C

51

51

2019

Lidija

Stanišić

D

52

52

2019

Ana

Raković

D

53

53

2019

Ivana

Vujadinović

C

54

54

2019

Marko

Čizmović

E

55

55

2019

Kristina

Lakonić

B

56

56

2019

Dajana

Zanata

B

57

57

2019

Tatjana

Majdak

E

58

58

2019

Dragana

Ivanović

-

59

59

2019

Bojana

Moračanin

C

60

60

2019

Marija

Bigović

B

61

61

2019

Marija

Čvoro

B

62

62

2019

Zorica

Šipčić

E

63

63

2019

Sanja

Popović

C

64

64

2019

Milica

Šarčevć

C

65

65

2019

Ivana

Marković

C

66

66

2019

Haris

Mušović

C

67

67

2019

Kerim

Kasumović

C

68

68

2019

Irfan

Rebronja

C

69

69

2019

Milica

Damjanović

C

70

70

2019

Marija

Marinković

B

71

71

2019

Vasilije

Martinović

C

72

72

2019

Anita

Lipovina

B

73

73

2019

Ivana

Vujović

D

74

74

2019

Merima

Lješnjanin

E

75

37

2018

Ivan

Vujović

C

76

41

2018

Sanja

Ćupić

B

77

45

2018

Staša

Ćeranić

E

78

50

2018

Nata

Popović

B

79

61

2018

Viktorija

Baltić

C

Broj posjeta : 201