Prirodno-matematički fakultet, 29.11.2018

KolokvijumKolokvijum će biti održan u ponedeljak 3.12.2018. godine sa početkom u 8:00h, sala 106. Studenti su u obavezi da dođu 10min. prije početka ispita i sa sobom ponesu indeks.