Prirodno-matematički fakultet, 19.04.2018

KolokvijumRaspored polaganja:

1. početak u 1030, studenti sa parnim brojem indeksa

2. početak u 1115, studenti sa neparnim brojem indeksa

Sala 107A.