Prirodno-matematički fakultet, 11.05.2018

KolokvijumKolokvijum će se održati u subotu 12.05 sa početkom u 8.00 .

Studenti koji se prijave za polaganje dobiće tačno vrijeme polaganja. Prijavljivanje se vrši slanjem poruke na rajkoc@ac.me. Svi potrebni podaci treba da budu u naslovu poruke (Kolokvijum_Csmjer_brojindeksa_Prezimeiime)