Prirodno-matematički fakultet, 22.06.2017

Zavrsni ispitZavrsni ispit polaze se u tri grupe i to:

1. grupa sa pocetkom u 8:15, studenti sa brojem indeksa djeljivim sa 3

2. grupa sa pocetkom u 9:15, studenti sa brojem indeksa koji pri dijeljenju sa 3 daju ostatak 1

3. grupa sa pocetkom u 10:15, studenti sa brojem indeksa koji pri dijeljenju sa 3 daju ostatak 2