Filozofski fakultet, 21.05.2020

METODIKA NASTAVE SOCIOLOGIJE SA ŠKOLSKIM RADOM - završni i popravni ispiti 21.05.2020 15:01Termini za praktično predavanje, završni i popravni ispit iz Metodike nastave sociologije sa školskim radom su sljedeci:

Srijeda, 10. jun 2020. u 12.00 sati - ogledni časovi - prakticno predavanje (sala 210)

Subota, 13. jun 2020. u 12.00 sati - završni ispit (sala 210)

Subota, 27. jun 2020. u 12.00 sati - popravni ispit (sala 210)

Predmetni profesor,

S. Gvozdenović

Broj posjeta : 61