Elektrotehnički fakultet, 18.04.2019

Termin završnog ispita za starije studente u programu Work and TravelStudenti po programu iz 2012.godine koji idu u USA u okviru programa Work and Travel

mogu polagati završni ispit iz Električnih mjerenja u terminu popravnog kolokvijuma 25.05.19. godine

Broj posjeta : 211