Elektrotehnički fakultet, 08.06.2020

Raspored polaganja kolokvijuma i završnog ispitaKOLOKVIJUM

22.06. u 14h, sala 106.

POPRAVNI KOLOKVIJUM

29.06 u 14h, sala 106.

ZAVRŠNI ISPIT

11. 07. u 10h, sala 106.

POPRAVNI ZAVRŠNI ISPIT

23.07. u 12h, sala 106.

Broj posjeta : 141