Elektrotehnički fakultet, 09.06.2020

Zadaci za vježbu - priprema za završni ispit 

Napomena:

Na završnom ispitu biće 3 teorijska pitanja (3x10 poena) i jedan zadatak (20 poena).

Dokumenti

Broj posjeta : 147