Elektrotehnički fakultet, 16.10.2020

Izmjena termina vježbi za dan 19.10.2020. godineZbog potrebe za održavanjem časova iz predmeta Inženjerska etika u sali 106, u terminu predviđenom za vježbe iz Osnova računarstva 1, dana 19.10.2020. godine doći će do promjene u terminu za održavanje vježbi:

- studenti koji su izabrali da slušaju predmet Osnovi poslovanja, vježbe iz Osnova računarstva 1 će održati u sali 018, sa početkom u 13:30 časova (prema uobičajenom rasporedu);

- studenti koji su izabrali da slušaju predmet Inženjerska etika, vježbe iz Osnova računarstva 1 će održati u sali 106, sa početkom u 14:50 (termin inače predviđen za Inženjersku etiku).

Predavanja iz Osnova računarstva 1 će se održati prema uobičajenom rasporedu (od 12:15).

Broj posjeta : 232