Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 23.12.2019

REZULTATIIndeks God. Upisa Ime Prezime K1 K1P K2
62 2016 Jovana Milović      
21 2015 Vanja Vučković   16  
80 2015 Jovana Baošić      
102 2014 Aleksandra Bauk      
149 2014 Nikoleta Miljenović      
156 2014 Aleksandra Pravilović      
42 2013 Jelena Stanić      
86 2013 Jelena Minić      
268 2007 Laura Lukić 2 12 5
45 2016 Nikolina     18  
Broj posjeta : 129