Ekonomski fakultet

Obavjestenje o nastavi
Obavještavaju se studenti koji su prijavili predmet u studijskoj 2020/2021. godini, da je shodno pravilima studiranja, odnosno broju prijavljenih studenata, planiran mentorski način rada. U skladu sa navedenim, potrebno je da se ovi studenti jave predmetnom nastavniku u utorak 23.02.2021. u 10h, kabinet 118, u cilju uputstva o daljim nastavnim i ispitnim aktivnostima.  

Broj posjeta : 83