Ekonomski fakultet, 14.10.2019

CasePrijavljivanje timova za izradu Case Study-ja biće održano dans sa početkom u 18:30. Tim sadrži maksmum pet članova.

Broj posjeta : 280