Ekonomski fakultet

Nova objava - 15.04.2021 15:25
Ispit - II kolokvijum iz predmeta "Preduzetničko liderstvo" biće održan dana 29.aprila tekuće godine sa početkom u 17:00 časova; popravni istog - 7.maja tekuće godine u 17:00 časova!

Broj posjeta : 56