Ekonomski fakultet

Raspored ispita
ISPIT IZ PREDMETA ANALIZA I PLANIRANJE LJUDSKIM RESURSIMA ĆE SE ODRŽATI 28.02. U SALI 103 PREMA SLJEDEĆEM RASPOREDU:

 

17,00-studenti sa parnim brojem indeksa

18,00-studenti sa neparnim brojem indeksa