Ekonomski fakultet, 12.03.2019

ZAVRŠNI USMENI ISPIT IZ PREDMETA ANALIZA I PLANIRANJE LJUDSKIM RESURSIMA ĆE SE ODRŽATI 14.03. U 17,00 SATI U KABINETU NASTAVNIKA NA II SPRATUZAVRŠNI USMENI ISPIT IZ PREDMETA ANALIZA I PLANIRANJE LJUDSKIM RESURSIMA ĆE
SE ODRŽATI 14.03. U 17,00 SATI U KABINETU NASTAVNIKA NA II SPRATU