Ekonomski fakultet, 26.11.2018

Korigovani termin predavanja - 29. 11.Nastava na specijalističkim studijama na predmetu Menadžment promjenama će se 29. 11. održati sa početkom u 18.00 h, umjesto u 17.00 h kako je predviđeno rasporedom.