Elektrotehnički fakultet

Konačni rezultati ispita u junskom ispitnom roku
U prilogu su konačni rezultati ispita u junskom ispitnom roku. Studenti treba da pažljivo provjere prikazane rezultate za sve provjere znanja, i eventualne primjedbe prijave predmetnom nastavniku na mail vladanra@ucg.ac.me najkansije do četvrtka, 23.07.2020 godine do 12h. Nakon isteka ovog termina korekcija rezultata neće biti moguća.

Dokumenti

Broj posjeta : 163