Filozofski fakultet, 28.11.2017

Rezultati prvog popravnog kolokvijuma iz Sociologije rada (28.11.2017)1. Vukmanović Nikola      8

2. Miličić Siniša               6

3. Vujačić Sonja            12

4. Kontić Đina               10

5. Popović Marko            6

6. Popović Dušan           6

7. Sutović Zerina            4

8. Todorović Milica          2

9. Vukajlović Andrija       9

10.Čavić Anđela              6

11.Crnovršanin Amra      9

12.Vukotić Andrija          14

13. Ognjenović Miljana    12