Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 31.08.2017

Rezultati pismenog dijela ispita iz italijanskog jezika I (avgustovski ispitni rok)REZULTATI PISMENOG DIJELA ISPITA IZ

ITALIJANSKOG JEZIKA I

(DRUGI STRANI JEZIK)

 

 

 

Barzut Daria                          6

Đurović Anđela                      5.5

Merdović Anđela                    11.5

Šćekić Nataša                        8

 

 

 

SVI TESTOVI (UZ DODATNA OBJAŠNJENJA) BIĆE STUDENTIMA DATI NA UVID NA DAN POLAGANJA USMENOG DIJELA ISPITA.