Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Zaključne ocjene iz italijanskog jezika I (avgustovski ispitni rok)
Prezime i ime

Prisustvo nastavi

Aktivnosti i domaći zadaci

Kolokvijum

Tokom semestra

Na ispitu

Predlog ocjene

Barzut Daria

6

2

10

18

33

E

Đurović Anđela

3

0.5

12.5

16.5

34.5

E

Merdović Anđela

0

0

/

/

/

/

Šćekić Nataša

4.5

2.5

19

28

23

E