Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 22.12.2019

REZULTATI 2. KOLOKVIJUMAREZULTATI 2. KOLOKVIJUMA IZ
MARKETING KOMUNICIRANJA U HOTELIJERSTVU
III GODINA, STUDIJSKI PROGRAM HOTELIJERSTVO:

Ime, prezime i broj indeksa:      Broj poena:


1. JOVANOVIĆ STEFAN 47/2016           0
2. MILESAVLJEVIĆ DUŠAN 40H-6         0
3. MAKSIMOVIĆ ANJA 74H/14             17
4. RONDOVIĆ JOVAN 5H/2016            20
5. ĆALASAN ANA 16-2014                  23

 

Maksimalan broj poena na kolokvijumu je 25!

 

Predmetni nastavnik 


 

 

 

Broj posjeta : 131