Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 05.01.2020

Rezultati 1. i 2. popravnog kolokvijumaRezultati 1. popravnog kolokvijuma:

 

1. VEČERINA  NIKOLA_32H.................13 poena

2. JOVANOVIĆ STEFAN 47-16................4 poena

3. MAKSIMOVIĆ  ANJA 74H-15.............5 poena

4. MILIĆEVIĆ  NEĐELJKO 11H-1..........11 poena

5. MILOSAVLJEVIĆ  DUŠKO  4H-16.......9 poena

6. ĆALASAN  ANA -16-14....................23 poena

 

Maksimalan broj poena na kolokvijumu je 25.

 

Predmetni nastavnik

--------------------------------------------------

Rezultati 2. popravnog kolokvijuma:

 

1.VEČERINA  NIKOLA_32H.................20 poena

2. JOVANOVIĆ  STEFAN 47-16...........12 poena

3. MILIĆEVIĆ  NEĐELJKO 11H-16........12 poena

4. MILOSAVLJEVIĆ  DUŠKO  4H-16......14 poena

 

Maksimalan broj poena na kolokvijumu je 25.

 

Predmetni nastavnik

Broj posjeta : 159