Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 04.02.2020

REZULTATI POPRAVNOG ZAVRŠNOG ISPITAIme, prezime i broj indeksa studenta:               Broj poena:

 

1.  MILIĆEVIĆ  NEĐELJKO    11H-16                    25 poena

2.  ĆALASAN  ANA               16H-14                   40 poena  

 

Predmetni nastavnik

Broj posjeta : 117