Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 23.03.2020

ObavještenjeBudući da svi studenti imaju sav neophodan materijal za predmet Finansijski menadžment u hotelijerstvu, za konsultacije se mogu obratiti na mail mileva.manojlovic15@gmail.com.

Broj posjeta : 59