Fakultet likovnih umjetnosti

Postdiplomske Magistarske studije / SPGD - rezultati ispita GK
UCG/FLU/SPGD

Postdiplomske Magistarske studije 

junski ispitni rok

rezultati ispita iz predmeta Grafičke komunikacije

datum: 17.06.2020.

 

student/ broj poena / ocjena

Dušan Tomić / 97 poena / A

 

prof. mr Ana Matić

Broj posjeta : 145