Osnovne informacije - Centar informacionog sistema
Akademska mreža UCG je jedna od najvećih WAN mreža u Crnoj Gori koja pruža privatne i javne servise za preko 20000 korisnika.


Akademska mreža UCG je jedna od najvećih WAN mreža u Crnoj Gori koja pruža privatne i javne servise za preko 20000 korisnika. Na mrežu je stalno povezano oko 3000 računara koji se koriste u nastavne, naučne i administrativne svrhe. Djelatnost CIS-a obuhvata sve aktivnosti vezane za planiranje i upravljanje informacionim sistemom, projektovanje i realizaciju informacionog sistema, računarske mreže i programskih servisa od zajedničkog interesa za Univerzitet i njegove članice.Akademska mreža UCG je punopravna članica Evropske asocijacije akademskih mreža (TERENA) pod nazivom MREN (Montenegro Research and Education Network). Od avgusta 2015. godine u CIS-u je počela da radi i Nacionalna tačka razmjene internet saobraćaja (Montenegro Internet Exchange Point - MIXP).Centar informacionog sistema UCG je dizajnirao, implmentirao i konfigurisao prvi  IXP u Crnoj Gori.

Informacioni sistem Univerziteta Crne Gore, zasnovan na akademskoj mreži, integriše sve ICT zahtjeve Univerziteta i njegovih jedinica, a organizacija je prilagođena savremenoj koncepciji informacionih sistema koja treba da obezbijedi jedinstven razvoj i održavanje sistema.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.