Centar Informacionog Sistema

Mogući povremeni kratki prekidi rada usljed prelaska na novu serversku platformu

13.09.2019


Centar Informacionog Sistema

Phishing napad na email server

02.09.2019


Centar Informacionog Sistema

Jedinstveni studentski kod (JSK) i njegova obavezna primjena

31.08.2019


Centar Informacionog Sistema

Uskoro u svim kampusima Univerziteta Crne Gore dostupna Eduroam mreža

27.06.2019


Centar Informacionog Sistema

Prezentacija nove verzije DMS Digitalnog arhiva

15.03.2019


Centar Informacionog Sistema

Mobilna aplikacija vijesti sa Univerziteta Crne Gore

09.01.2019


Centar Informacionog Sistema

Nova verzija aplikacije za dnevnu evidenciju prisustva

27.11.2018


Centar Informacionog Sistema

Nova verzija mobilne aplikacije - vijesti sa Univerziteta Crne Gore

15.11.2018


Centar Informacionog Sistema

Univerzitet Crne Gore je potpisao Berlinsku deklaraciju o otvorenom pristupu

09.11.2018


Centar Informacionog Sistema

Predstavljena je aplikacija Kadrovska evidencija

31.10.2018


Centar Informacionog Sistema

Problem sa pristupom UCG web stranama i servisima

05.07.2018


Centar Informacionog Sistema

Tehnološki unaprijeđen sistem arhiviranja i web mejl Univerziteta Crne Gore

25.04.2018


Centar Informacionog Sistema

Novi grafički interfejs za webmail

25.04.2018


Centar Informacionog Sistema

Mobilna aplikacija "UCG Objave"

24.04.2018


Centar Informacionog Sistema

Skraćeni link na ličnu stranicu na web portalu UCG

22.02.2018


Centar Informacionog Sistema

Kreirani mail nalozi za studente koji su upisani 2017/18.

16.02.2018


Centar Informacionog Sistema

Napad na mail server ac.me

29.09.2017


Centar Informacionog Sistema

Učešće na RIPE NCC IPv6 osnovnom i naprednom treningu

19.06.2017


Centar Informacionog Sistema

Posjeta potpredsjednik Lazović i direktora Biroa za razvoj Međunarodne unije za telekomunikacije Brahimom Sanouom MIXP-u

28.09.2016


Centar Informacionog Sistema

Održana radionica o BGP rutiranju i BIRD aplikaciji

04.07.2016


Centar Informacionog Sistema

NACIONALNA TAČKA RAZMJENE INTERNET SAOBRAĆAJA U CIS-U

31.08.2015