Filozofski fakultet

Osnovne informacije
 

Direktor Instituta za sociologiju i psihologiju: Doc. dr Rade Šarović
Sekretar Instituta za sociologiju i psihologiju: Mr Predrag Živković

 

Adresa: Danila Bojovića bb, 81400 Nikšić, Crna Gora
Kontakt: 069 / 222 580   /    + 382 40 243 921
Fax: +382 40 247 109

E mail: sarovicrade@gmail.comsociollog@gmail.com

U skladu sa Zakonom o naučno-istraživačkoj djelatnosti iz 2010. god. (član 54 Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti) akademska zvanja su ekvivalentna naučnim zvanjima. Akademsko osoblje Studisjkog programa za sociologiju aktivno participira u naučno-istraživačkoj djelatnosti Instituta za sociologiju i psihologiju.
 

Zvanje naučni savjetnik: 

 1. Prof. dr Lidija Vujačić
 2. Prof. dr Slobodan Vukićević
 

Zvanje naučni saradnik:

 1. Doc. dr Sonja Mijušković,
 2. Doc. dr Rade Šarović
 3. Dr Ljiljana Vujadinović
 4. Dr Tatjana Vujović
 5. Dr Goran Ćeranić
 6. Dr Vladimir Bakrač
 

Zvanje viši istraživač:

 1. Mr Nataša Krivokapić
 2. Mr Miomirka Lučić
 3. Mr Obrad Samardžić
 4. Mr Predrag Živković

 

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.