Filozofski fakultet

Osnovne informacije
Nosilac projekta je Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet u Nikšiću, dok je partner International Institute for Research and Action on Academic Fraud and Plagiarism – University of Geneva (Univerzitet u Ženevi).

 

Glavni cilj projekta je da unaprijedi kvalitet istraživanja i visokog obrazovanja u Crnoj Gori širenjem kulture akademskog integriteta (AI), promovisanjem etičkog ponašanja i prevencijom plagijarizma i drugih tipova neetičkih praksi u akademskom radu, i to putem interdisciplinarnog istraživačkog pristupa. Preciznije, s jedne strane ekonometrijska analiza biće zasnovana na pretpostavci o relaciji između prevarnog ponašanja i ideje troškova i benefita koji iz toga proističu, dok ćemo s druge strane potvrditi naše rezultate različitim slučajevima (primjerima). Drugim riječima, ciljevi projekta, zasnovani na dobijenim rezultatima, pojačaće institucionalnu kulturu i vrijednosti istraživačkih organizacija promovisanjem AI, transparentnosti i poštenja.

 

Neki od glavnih zadataka projekta su:

 1. a) utvrđivanje dominantnih stavova prema AI, kao i mentalnih obrazaca koji utiču na (ne)etičko ponašanje u crnogorskoj akademskoj zajednici;
 2. b) identifikovanje najfrekventnijih vrsta neakademskog ponašanja;
 3. c) analiza socio-demografskih i kontekstualnih karakteristika koje izazivaju akademsko nepoštenje;
 4. d) ispitivanje relacija između samopotvrđenog akademskog nepoštenja među studentima i njihovih percepcija o korisnosti etičkog ponašanja na ranom mjestu;
 5. e) priprema preporuka koje se odnose na definisanje kvalitativnih i kvantitativnih determinanti poboljšanja AI;
 6. f) pružanje edukacije i treninga studentima i istraživačima u oblasti antiplagijarizma i AI, kao i u vezi sa neprihvatljivih akademskim praksama;
 7. g) razmatranje i unaprjeđenje upotrebe digitalnih alata u jačanju AI i borbi protiv plagijarizma;
 8. h) izrada nekolika visokokvalitetna istraživačka rada, monografije i doktorske disertacije o stavovima i vrijednostima AI u crnogorskoj istraživačkoj zajednici;
 9. i) umrežavanje sa relevantnim pojedincima i institucijama.

 

- Ključne aktivnosti projekta (za koje bi mi trebali podmeniji) su:

 1. Istraživačke aktivnosti
 2. Aktivnosti koje se odnose na izgradnju znanja i vještina 3. Preporuke za unaprjeđenje politike u oblasti AI 4. Umreževanje i vidljivost

 

- Članovi projektonog tima (za naše ima slika na sajtu Univerziteta):

 1. Sanja Peković (koordinatorka projekta), Univerzitet Crne Gore
 2. Dijana Vučković Univerzitet Crne Gore
 3. Jovana Vukčević Univerzitet Crne Gore
 4. Marijana Blečić Univerzitet Crne Gore, honorarno angažovana,

studentkinja doktorskih studija

 1. Michelle Bergadaa International Institute for Research and Action on

Academic Fraud and Plagiarism –Univerzitet u Ženevi

 1. Rim Bitar International Institute for Research and Action on

Academic Fraud and Plagiarism – Univerzitet u Ženevi

 1. Sanja Peković Univerzitet Crne Gore
 2. Dijana Vučković Univerzitet Crne Gore
 3. Jovana Vukčević Univerzitet Crne Gore

4.Marijana Blečić             Univerzitet Crne Gore, honorarno angažovana,

studentkinja doktorskih studija

5.Michelle Bergadaa      International Institute for Research and Action on

Academic Fraud and Plagiarism –Univerzitet u Ženevi

6.Rim Bitar         International Institute for Research and Action on Academic

Fraud and Plagiarism – Univerzitet u Ženevi

7.Pierre-Jean Benghozi École Polytechnique

8.Miloš Bošković              Savjet Evrope

9.Tricia Bertram Gallant                Univerzitet Kalifornije, San Dijego

10.Mubera Kurpejović   Ministarstvo prosvjete Crne Gore

11.Biljana Mišović           Ministarstvo prosvjete Crne Gore

 

Broj posjeta : 895